Giấy lau tay

Giấy lau tay cực trắng – mềm – dai và siêu thấm hút nước nhanh giúp tay mau khô ráo.

Show