Giường phụ extra bed

Chuyên cung cấp các loại giường phụ khách sạn. Giương phụ extra bed

Show
 • Giường phụ extra bed D-008 hay còn gọi là giường phụ khách sạn D-008 được sử dụng trong các khu nghỉ dưỡng khách sạn, phòng tập, nhà nghỉ, nhà riêng.

  Kích thước:L195*W90*H44cm.

 • Giường phụ extra bed B hay còn gọi là giường phụ khách sạn được sử dụng trong các khu nghỉ dưỡng khách sạn, phòng tập, nhà nghỉ, nhà riêng.

  Kích thước:L1950*W760*H360mm

  .

 • Giường phụ extra bed C hay còn gọi là giường phụ khách sạn được sử dụng trong các khu nghỉ dưỡng khách sạn, phòng tập, nhà nghỉ, nhà riêng.

  Kích thước:L1960*W1000*H650mm

 • Giường phụ extra bed D hay còn gọi là giường phụ khách sạn được sử dụng trong các khu nghỉ dưỡng khách sạn, phòng tập, nhà nghỉ, nhà riêng.

  Kích thước:L1950*W900*H500mm

  Độ dày đệm: 19 cm

 • Giường phụ extra bed E hay còn gọi là giường phụ khách sạn được sử dụng trong các khu nghỉ dưỡng khách sạn, phòng tập, nhà nghỉ, nhà riêng.

  Kích thước:L1900*W900*H400mm

  Độ dày đệm: 10 cm

 • Giường phụ extra bed F hay còn gọi là giường phụ khách sạn được sử dụng trong các khu nghỉ dưỡng khách sạn, phòng tập, nhà nghỉ, nhà riêng.

  Kích thước:L1950*W900*H500mm

  .