Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ

Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ dùng cho gia đình và khách sạn, nhà hàng. Nhận phân phối hộp đựng giấy vệ sinh toàn quốc

Show
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ A2 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L126 x W121 x H127 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ A20 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L172 x W115 x H85 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ A5 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L134 x W80 x H40 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ A9 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L124 x W124 x H128 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ B10 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L124 x W124 x H128 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ B20 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L172 x W115 x H85 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ C10 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L124 x W124 x H128 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ CK10 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L124 x W124 x H128 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ G17 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Vàng
  Kích cỡ: L123 x W100 x H96 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ G20 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L172 x W115 x H85 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ G3 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Vàng
  Kích cỡ: L126 x W102 x H96 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ H10 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Tím
  Kích cỡ: L124 x W124 x H128 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ H20 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L172 x W115 x H85 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ H892 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Vàng
  Kích cỡ: L129 x W145 x H137 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ K1 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L126 x W102 x H96 mm
 • Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn nhỏ K16 được thiết kế với kiểu dáng sang trọng tinh tế. Sử dụng và lắp đặt trong các nhà hàng, khách sạn,khu nghỉ dưỡng, các cơ quan đoàn thể.

  Chất liệu Inox
  Màu sắc  Bạc
  Kích cỡ: L126 x W123x H127 mm