Kệ để sách báo

Show
 • Kệ để sách báo H18 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước: 400 x300 x 1320mm

 • Kệ để sách báo H20-A thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước: 350 x 300 x 1335 mm

 • Kệ để sách báo H23-A thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước: 370 x 150 x 200 mm

 • Kệ để sách báo H23-B thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước:470 x 180 x 370 mm

 • Kệ để sách báo H25-B thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước:620 x 450 x 930 mm

 • Kệ để sách báo H26 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước:650 x 430 x 950 mm

 • Kệ để sách báo H31 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước:350 x 400 x 1335 mm

 • Kệ để sách báo H33 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước:645 x 400 x 800 mm

 • Kệ để sách báo H34 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

  Kích thước:645 x 480 x 800 mm