Mấy sấy tay cảm ứng

Sản phẩm máy sấy tay cảm ứng rất tiện lợi với chức năng cảm ứng tự làm khô tay bằng luồng gió tạo ra. Sản phẩm tiện ích được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng, khu resot hay khách sạn, nhà nghỉ. Nhận phân phối máy sấy tay cảm ứng số lượng lớn

Show
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ070A( máy sấy tay tự động GSQ070A ) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  11kg
  Kích thước đóng hộp  715x345x325mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ250( máy sấy tay tự động GSQ250) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:
  Kích thước đóng hộp  mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ250 A( máy sấy tay tự động GSQ250A) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  kg
  Kích thước đóng hộp  mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ250B( máy sấy tay tự động GSQ250B) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  kg
  Kích thước đóng hộp  mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ250C ( máy sấy tay tự động GSQ250C) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  kg
  Kích thước đóng hộp  mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ80A( máy sấy tay tự động GSQ80A) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  11kg
  Kích thước đóng hộp  715x345x325mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSQ88( máy sấy tay tự động GSQ88) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  11kg
  Kích thước đóng hộp  715x345x325mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSX-1800 ( máy sấy tay tự động GSX-1800) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  kg
  Kích thước đóng hộp  mm
 • Sản phẩm Máy sấy tay cảm ứng GSX-1800A ( máy sấy tay tự động GSX-1800A) thường được đặt trong phòng tắm phòng vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, các toà nhà lớn…

  Trọng lượng:  kg
  Kích thước đóng hộp  mm