Minibar

Minibar hay còn có cái tên gọi khác là tủ lạnh mini hoặc tủ mát

Show
  • Minibar cánh gương BCG-10 (hay còn gọi là tủ mát cánh gương BCG-10) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  • Minibar cánh gương BCH-50BG (hay còn gọi là tủ mát cánh gương BCH-50BG) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  • Minibar cánh gương BCW-40 (hay còn gọi là tủ mát cánh gương BCW-40) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  • Minibar cánh gương BCW-48 (hay còn gọi là tủ mát cánh gương BCW-48) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  • Minibar cánh gương CW-35 (hay còn gọi là tủ mát cánh gương CW-35) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  • Minibar cánh gương CW-50 (hay còn gọi là tủ mát cánh gương CW-50) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  • Minibar cánh gương CW-85 (hay còn gọi là tủ mát cánh gương CW-85) là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp.