Thùng rác công nghiệp

Thùng rác công nghiệp được sử dụng rộng rãi cho các nhà hàng, xí nghiệp, bệnh viện, ngoài trời tại các trung tâm thương mại hay thậm chí ngay trong gia đình bạn

Show
 • Thùng rác công nghiêp B2-010C còn gọi là thùng rác vệ sinh công nghiệp thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:68 L

  Kích thước: 441.2 x 39.4 x42.4cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-001 hay còn gọi là thùng rác vệ sinh công nghiệp B-001 thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:60 L

  Kích thước: 41  x 48 x 68cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-001A  (có pedal chân) còn gọi là thùng rác vệ sinh công nghiệp B-001A thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:60 L

  Kích thước: 41  x 48 x 68cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-002 thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:100 L

  Kích thước: 48 x 55 x 80cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-002A  (có pedal chân) thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:100 L

  Kích thước: 48 x 55 x 80cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-003  thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:120 L

  Kích thước: 48 x 55 x 93cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-003A (có pedal)  thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:120 L

  Kích thước: 48 x 55 x 93cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-004 còn gọi là thùng rác vệ sinh công nghiệp thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:240 L

  Kích thước: 57.5 x 72  x 104cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-004A  còn gọi là thùng rác vệ sinh công nghiệp B-004A thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:240 L

  Kích thước: 57.5 x 72  x 104cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-011A  hay còn gọi là thùng rác vệ sinh công nghiệp B-011A  thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:240 L

  Kích thước: 63.3 x 61.6x 101.5cm.

 • Thùng rác công nghiêp B-011B (còn gọi là thùng rác vệ sinh B-011B)  thường đặt ở phòng bếp, lối ra vào nhà vệ sinh.

  Dung tích:120 L

  Kích thước: 56.7 x 55.8 x 86.5 cm.