Xe dọn phòng, chở đồ giặt là

Show
 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-23 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-23) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Nhựa cao cấp
  Kích cỡ:   L780*W440*H940mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-21 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-21) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1400*W480*H1100mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-37 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-37) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L940*W490*H1320mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-38B ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-38B) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1420*W480*H1290mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-39 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-39) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1470*W460*H1145mm

   

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-7 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-7) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1390*W460*H1210mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-79 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-79) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1350*W460*H1180mm

   

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-80 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-80) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1420*W480*H1100mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-85 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-85) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1370*W480*H1190mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-86 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-86) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1450*W460*H1170mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-87A ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-87A) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L1400*W480*H1285mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-40A ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-40A) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L900*W650*H850mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-40B ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-40B) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Nhựa cao cấp
  L950*W680*H850mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-63 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-63) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  Kích cỡ: Ø 630*H810mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng C-9A ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn C-9A) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Inox + Vải bạt
  L920*W600*H950mm

 • Được thiết kế theo tiêu chuẩn và phong cách hiện đại, sản phẩm Xe dọn phòng  D-025 ( còn gọi là Xe dọn đồ bẩn  D-025) của chúng tôi đem tới sự thoải mái và an toàn cho mọi khách hàng.

  Chất liệu: Nhựa cao cấp
  Kích cỡ:    98*58*89cm    (65*45*83cm)