Xe vắt móp

Chuyên cung cấp các loại xe vắt móp đơn và xe vắt móp đôi

Show
 • Xe vắt móp đôi B-043  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà 2 ngăn B-043  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 60L

  Màu sắc : Xanh đỏ

  Kích thước: 40X27X34cm

 • Xe vắt móp đôi B-045  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà 2 ngăn B-045  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 60L

  Màu sắc : Xanh đỏ

  Kích thước: 53.5X42.5X37cm

 • Xe vắt móp đơn 5228  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà 5228  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 33L

  Màu sắc : Vàng

  Kích thước: 51,5x40x93 cm

 • Xe vắt móp đơn 5311  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà 5311  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 33L

  Màu sắc : Vàng

  Kích thước: 57x42x98 cm

 • Xe vắt móp đơn B-038  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà B-038  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 20L

  Màu sắc :3 màu

  Kích thước: 40X27X34cm

 • Xe vắt móp đơn B-040  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà B-040  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 24L / 32L /36L

  Màu sắc : Vàng

  Kích thước: 52x36x90cm /54x38x90cm /55x39x91cm

 • Xe vắt móp đơn B-044  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà B-044  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 30L

  Màu sắc : Xanh đỏ

  Kích thước: 39.5X38X49cm

 • Xe vắt móp đơn B-046  còn gọi là Xe vắt cây lau nhà B-046  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng,

  Dung tích: 35L 15L 4L

  Màu sắc : Vàng

  Kích thước: 80X44X25 cm