Bát châm melamine trắng HCO254

Chất liệu: melamine trắng
Kích thước: đợi bổ sung thêm

Mô tả