Thùng rác ngoài trời A42

Thùng rác ngoài trời A42 đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Mô tả

 

Thùng rác ngoài trời A42

Hình ảnh Thùng rác ngoài trời A42

Thùng rác ngoài trời A42   đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.